Share FileBear Nulled - Code Upload File

5.00 star(s) 4 Votes
X

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2020
Top Poster Of Month
20/3/19
605
37
28
uUQAmPN.jpg


FileBear is a file sharing software that fits most purposes. It allows you to share files with your friends, colleagues, use it as a personal file storage platform or even provide premium features to your customers.

FileBear- Đây là code chia sẻ tập tin phù hợp với hầu hết các mục đích. Cho phép bạn chia sẻ tệp với bạn bè, đồng nghiệp, sử dụng nó làm nền tảng lưu trữ tệp cá nhân hoặc thậm chí cung cấp các tính năng cao cấp cho khách hàng của bạn. Người dùng của bạn có thể tải lên tất cả các loại tệp và truy cập chúng thông qua tài khoản của họ. FileBear cho phép bạn sắp xếp các tệp trong các thư mục khác nhau. Kéo và thả để di chuyển tệp và thư mục. Nếu bạn cần thường xuyên truy cập một số tệp nhất định, bạn có thể gắn cờ lựa chọn của họ. Người dùng có thể mua một thuê bao cao cấp nếu họ muốn. Họ có thể chọn các điều khoản thanh toán khác nhau và / hoặc phương thức thanh toán. Nếu thông báo được kích hoạt, họ sẽ nhận được thông báo về việc hoàn thành đăng ký. Sau đó, tùy chọn gia hạn được hiển thị trên bảng điều khiển người dùng.

Demo:


Dowload FileBear V1.7 Nulled:
Link 1:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.

Link 2:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.

Link 3:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 
Sửa lần cuối:
31/5/19
1
0
1
xSmwe2w.jpg


FileBear- Đây là code chia sẻ tập tin phù hợp với hầu hết các mục đích. Cho phép bạn chia sẻ tệp với bạn bè, đồng nghiệp, sử dụng nó làm nền tảng lưu trữ tệp cá nhân hoặc thậm chí cung cấp các tính năng cao cấp cho khách hàng của bạn. Người dùng của bạn có thể tải lên tất cả các loại tệp và truy cập chúng thông qua tài khoản của họ. FileBear cho phép bạn sắp xếp các tệp trong các thư mục khác nhau. Kéo và thả để di chuyển tệp và thư mục. Nếu bạn cần thường xuyên truy cập một số tệp nhất định, bạn có thể gắn cờ lựa chọn của họ. Người dùng có thể mua một thuê bao cao cấp nếu họ muốn. Họ có thể chọn các điều khoản thanh toán khác nhau và / hoặc phương thức thanh toán. Nếu thông báo được kích hoạt, họ sẽ nhận được thông báo về việc hoàn thành đăng ký. Sau đó, tùy chọn gia hạn được hiển thị trên bảng điều khiển người dùng.

Dowload:
No quote
Hay
 
20/6/19
3
1
3
cảm ơn ad
xSmwe2w.jpg


FileBear- Đây là code chia sẻ tập tin phù hợp với hầu hết các mục đích. Cho phép bạn chia sẻ tệp với bạn bè, đồng nghiệp, sử dụng nó làm nền tảng lưu trữ tệp cá nhân hoặc thậm chí cung cấp các tính năng cao cấp cho khách hàng của bạn. Người dùng của bạn có thể tải lên tất cả các loại tệp và truy cập chúng thông qua tài khoản của họ. FileBear cho phép bạn sắp xếp các tệp trong các thư mục khác nhau. Kéo và thả để di chuyển tệp và thư mục. Nếu bạn cần thường xuyên truy cập một số tệp nhất định, bạn có thể gắn cờ lựa chọn của họ. Người dùng có thể mua một thuê bao cao cấp nếu họ muốn. Họ có thể chọn các điều khoản thanh toán khác nhau và / hoặc phương thức thanh toán. Nếu thông báo được kích hoạt, họ sẽ nhận được thông báo về việc hoàn thành đăng ký. Sau đó, tùy chọn gia hạn được hiển thị trên bảng điều khiển người dùng.

Dowload:
No quote
cảm ơn ad
 
23/7/19
1
1
1
FileBear- Đây là code chia sẻ tập tin phù hợp với hầu hết các mục đích. Cho phép bạn chia sẻ tệp với bạn bè, đồng nghiệp, sử dụng nó làm nền tảng lưu trữ tệp cá nhân hoặc thậm chí cung cấp các tính năng cao cấp cho khách hàng của bạn. Người dùng của bạn có thể tải lên tất cả các loại tệp và truy cập chúng thông qua tài khoản của họ. FileBear cho phép bạn sắp xếp các tệp trong các thư mục khác nhau. Kéo và thả để di chuyển tệp và thư mục. Nếu bạn cần thường xuyên truy cập một số tệp nhất định, bạn có thể gắn cờ lựa chọn của họ. Người dùng có thể mua một thuê bao cao cấp nếu họ muốn. Họ có thể chọn các điều khoản thanh toán khác nhau và / hoặc phương thức thanh toán. Nếu thông báo được kích hoạt, họ sẽ nhận được thông báo về việc hoàn thành đăng ký. Sau đó, tùy chọn gia hạn được hiển thị trên bảng điều khiển người dùng.

Dowload:
No quote
tks ad nhiều.
 
7/5/19
13
1
3
FileBear- Đây là code chia sẻ tập tin phù hợp với hầu hết các mục đích. Cho phép bạn chia sẻ tệp với bạn bè, đồng nghiệp, sử dụng nó làm nền tảng lưu trữ tệp cá nhân hoặc thậm chí cung cấp các tính năng cao cấp cho khách hàng của bạn. Người dùng của bạn có thể tải lên tất cả các loại tệp và truy cập chúng thông qua tài khoản của họ. FileBear cho phép bạn sắp xếp các tệp trong các thư mục khác nhau. Kéo và thả để di chuyển tệp và thư mục. Nếu bạn cần thường xuyên truy cập một số tệp nhất định, bạn có thể gắn cờ lựa chọn của họ. Người dùng có thể mua một thuê bao cao cấp nếu họ muốn. Họ có thể chọn các điều khoản thanh toán khác nhau và / hoặc phương thức thanh toán. Nếu thông báo được kích hoạt, họ sẽ nhận được thông báo về việc hoàn thành đăng ký. Sau đó, tùy chọn gia hạn được hiển thị trên bảng điều khiển người dùng.

Dowload:
No quote
thanks
 
FileBear- Đây là code chia sẻ tập tin phù hợp với hầu hết các mục đích. Cho phép bạn chia sẻ tệp với bạn bè, đồng nghiệp, sử dụng nó làm nền tảng lưu trữ tệp cá nhân hoặc thậm chí cung cấp các tính năng cao cấp cho khách hàng của bạn. Người dùng của bạn có thể tải lên tất cả các loại tệp và truy cập chúng thông qua tài khoản của họ. FileBear cho phép bạn sắp xếp các tệp trong các thư mục khác nhau. Kéo và thả để di chuyển tệp và thư mục. Nếu bạn cần thường xuyên truy cập một số tệp nhất định, bạn có thể gắn cờ lựa chọn của họ. Người dùng có thể mua một thuê bao cao cấp nếu họ muốn. Họ có thể chọn các điều khoản thanh toán khác nhau và / hoặc phương thức thanh toán. Nếu thông báo được kích hoạt, họ sẽ nhận được thông báo về việc hoàn thành đăng ký. Sau đó, tùy chọn gia hạn được hiển thị trên bảng điều khiển người dùng.

Dowload:
No quote
code hay, thanks ad
 
5.00 star(s) 4 Votes